Plastic Soup Foundation

Plastic is een wondermateriaal, maar het is ook een grote vervuiler. Kunnen we de gigantische, steeds groter wordende hoeveelheid plastic afval die in de Stille Oceaan drijft, nog opruimen en aangroei stoppen?

Terwijl ook onze eigen Noordzee steeds meer verandert in een plastic soep? De Plastic Soup Foundation wil geen gevoelens van machteloosheid bevorderen, maar aanzetten tot positieve bewustwording en actie.

Missie Plastic Soup Foundation

De stichting heeft ten doel:
a. het verminderen van de aanwas van plastic soep (plastic afval in alle type wateren); en
b. de toxiciteit van kunststof te verminderen om zo ecologische schade, ondermeer aan de voedselketen, te voorkomen.

Activiteiten Plastic Soup Foundation

De stichting is een goededoelenorganisatie die:
– Nederlandse burgers, consumenten, organisaties, bedrijven en overheden bewust maakt van het probleem van de Plastic Soep;
– hen tot acties inspireert die bijdragen aan het oplossen van het probleem van de Plastic Soep; en
– een onafhankelijke informatiebron biedt over kunststof afval.